A a
Stacja Uzdatniania Wody „Partyzantów”
Przyczepka z zadymiarką
Stacja Uzdatniania Wody „Kabel”
Stacja Uzdatniania Wody „Szeligi”
Stacja Uzdatniania Wody „Święcice”
podaj-stan-wodomierza

ENERGETYKA OŻARÓW MAZOWIECKI
DANE KONTAKTOWE:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Partyzantów 37
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny Pracy:
Poniedziałek 07.00 – 17.00
Wtorek – Piątek 07.00 – 15.00
Telefon: 22 722-25-49 wew. 17
e-mail:
biuro.podawcze@energetyka-ozarow.pl
Dział Techniczno-Rozliczeniowy
ul. Partyzantów 37
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek  07.00 – 15.00
Telefon: 22 722-25-49 wew. 11
Dział sprzedaży
Telefon: 22 43-43-654

Dział Eksploatacji
ul. Partyzantów 37
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny Pracy: 
Poniedziałek – Piątek  07.00 – 15.00
Energetyka Ożarów Mazowiecki
siedziba: ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny Pracy: 
Poniedziałek – Piątek  07.00 – 15.00
Telefon: 22 722-41-70
e-mail:
sekretariat@energetyka-ozarow.pl
Dział windykacji
Telefon: 22 43-43-654

Pogotowie Wod – Kan czynne całą dobę
Tel: 22 722 13 74

PODAJ STAN WODOMIERZA

 

 

W przypadku posiadania tylko jednego wodomierza podanie numeru fabrycznego nie jest wymagane.

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

Stan wodomierza   

* Numer Ewidencyjny Klienta można znaleźć na fakturach za dostawę wody i/lub odbiór ścieków wystawionych przez Energetykę Ożarów Mazowiecki bądź kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.