A a

Badania wody

• SUW Partyzanów

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.04.2018 r. z "Restauracji Zakątek"

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.04.2018 r. z punktu poboru Ośrodek Zdrowia

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 12.06.2018


• SUW Kabel

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.04.2018 r. z Biura ZWiK, Poznańska 129/133, Ożarów Maz.

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.04.2018 r. z Przedszkola, ul. Kwiatowa 13, Bronisze

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 13.07.2017


 • SUW Szeligi

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 21.05.2018 r. z siedziby firmy Farmacol

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.07.2018 r. z siedziby firmy "Centrumklima"

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 12.06.2018


 • SUW Święcice

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.07.2018 r. z z siedziby firmy "Berda"

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 17.07.2018 r. z punktu poboru Willa Wiosenna, Wiosenna 1

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 28.06.2018


 • SUW RSP Duchnice

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 22.05.2018 r. z punktu poboru SUW RSP Duchnice

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 13.02.2018 r. z punktu poboru Szkoła Podstawowa ul. Duchnicka 25

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 13.02.2018 r. z z siedziby firmy „ Sealed Air Polska Sp. z o.o.”

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 05.03.2018


 • SUW Feliksów

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 26.09.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza , Umiastowska 74

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 26.09.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza , Umiastowska 74

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 20.01.2017


 • SUW Gołaszew

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 14.11.2017 z punktu poboru SUW Gołaszew, Rzeźbiarska 1

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 14.11.2017 z punktu poboru SUW Gołaszew, Rzeźbiarska 1

pdfBadania fizykochemiczne i mikrobiologiczne z dnia 20.03.2018 z punktu poboru Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 12.04.2018