A a

FORMULARZ AKCEPTACJI

 

elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-faktur

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej przez Energetykę Ożarów Mazowiecki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1528) oraz Regulaminem Korzystania z usługi faktury elektronicznej.

* Numer Ewidencyjny Klienta można znaleźć na fakturach za dostawę wody i/lub odbiór ścieków wystawionych przez Energetykę Ożarów Mazowiecki bądź kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.