A a

WODOMIERZ/PODWODOMIERZ

PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA MONTAŻ PODWODOMIERZA /DRUGIEGO PODWODOMIERZA

W celu instalacji podwodomierza na cele inne niż opomiarowanie wody przeznaczonej do spożycia np. do podlewania ogrodu należy uprzednio uzyskać zgodę Działu Technicznego EOM. W tym celu wymagane jest złożenie wypełnionego formularza pdfPodanie o podwodomierz załącznik 10.pdf w Biurze Podawczym EOM.

Po uzyskaniu zgody Klient nabywa i montuje podwodomierz na własny koszt i wypełnia formularz zgłoszenia do odbioru technicznego:

UWAGA! W przypadku chęci montażu podwodomierza należy zwrócić uwagę na wysokość stawki za m3 odpowiedniej dla grupy 2 gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej korzystające z podwodomierza.