A a

WYMIANA WODOMIERZY

SZANOWNI PAŃSTWO

Zakład gminnych wodociągów i kanalizacji Energetyka Ożarów Mazowiecki uprzejmie informuje,

iż od dnia 19.09.2017 do dnia 31.10.2017 r. będą wymieniane wodomierze w miejscowości

Płochocin: ul.22 Lipca, ul. Święcicka, ul.Kolejowa, ul.Chopina, ul.Słowackiego, ul.Rynkowa, ul.Szeroka.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom Energetyki Ożarów Mazowiecki dostępu do wodomierzy.